นร.สาธิตเกษตร ทำเสื้อยืดจำหน่าย หาเงินสร้างโรงพยาบาล

นร.สาธิตเกษตร ทำเสื้อยืดจำหน่าย หาเงินสร้างโรงพยาบาล

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 102,158 บาท จากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 2 ชั้นปี คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนเงิน 57,000 บาท จากการนำของใช้ส่วนตัวและของที่จำเป็นมาจำหน่าย ภายใต้โครงการ “จับจ่ายได้บุญ ตลาดนัดของดี ป.4”

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนเงิน 45,158 บาท จากการจัดทำเสื้อยืด ภายใต้โครงการ “Mon Coeur” จำหน่ายในงานเกษตรแฟร์ 2566 เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่ผมประทับใจอีกวันหนึ่ง ที่ได้รับเชิญให้ไปรับเงินบริจาคจากนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ผมถือว่าโรงเรียนสาธิตเกษตรสามารถพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ ทำกิจกรรมรวมกลุ่ม และมีความคิดในการช่วยเหลือสังคม โดยการบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไกลตัวสำหรับตัวนักเรียน แต่นักเรียนสาธิตเกษตร สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ และได้มาซึ่งงบประมาณสนับสนุนในการสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“นับว่าโรงเรียนสาธิตเกษตร ได้สร้างเยาวชนของชาติ ที่มีคุณภาพทั้งในด้านการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม การทำงานเป็นทีม การวางแผน ความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ และการเป็นผู้ประกอบการ ผมจึงต้องไปแสดงความชื่มชมและรับมอบเงินบริจาค เพื่อขอบใจนักเรียน และรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ก็ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ ผู้ปกครอง และ ขอบใจนักเรียนทุกคนในความตั้งใจ และความร่วมมือ ที่ช่วยกันทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ ถือเป็นแบบอย่างและน่าประทับใจในเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง สมกับที่เป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อการเรียนการสอน วิจัย เพื่อการผลิตแพทย์ และให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในบริบทของเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-Medicine and Bio-Innovation) และมุ่งหวังเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังจะมีอายุครบ 80 ปี ในปี 2566 ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญ ในการก้าวสู่ทศวรรษที่ 9 ของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาระดับสากล ประกอบกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก จากสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอีกมากมาย

โดยขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และร่วมบริจาคได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.ผ่านเว็บ Donation punboon https://www.punboon.org/foundation/01162

2.ผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 069-2-77187-6 ชื่อบัญชีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ lasvegas-buyandsell-realestate.com

แทงบอล

Releated